Är det säkert att lämna bilen i ett parkeringsgarage?

Parkeringsgarage blir allt vanligare. Dels i stadskärnorna och i anknytning till marknadsplatser i ytterförorter. Men det blir också vanligare att dyr mark i bostadskvarter reserveras för bostadshus och att parkeringsplatser för boende samlas i ett parkeringsgarage under jord.

”Inte sällan blir försäkringspremien lägre för en bil som står i ett parkeringsgarage nattetid. Men att ställa sin bil i ett parkeringsgarage innebär också risker”

Att ställa sin bil i ett parkeringsgarage innebär på många sätt en fördel för bilägaren. Vanligtvis är garaget låst och bilen står skyddad från väder och vind. Det är vanligt att försäkringspremien blir lägre för en bil som står i ett parkeringsgarage nattetid.

säkerhet i parkeringsgarage

Men att parkera i ett allmänt garage innebär också risker. Dels risk att få skador på lacken till följd av oförsiktiga förare eller trånga utrymmen. Men också risk för att bilen skadas eller utsätts för inbrottsförsök av ovälkomna besökare i garage utan övervakningskameror, eller att det börjar brinna i garaget, något som kan få katastrofala konsekvenser. Risken för brand och skador på bilarna ökar ju mer ostädat och illa underhållet ett parkeringsgarage är.

Övervakningskameror ökar säkerheten

Man bör aldrig ställa sin bil i ett garage som saknar övervakningskameror. Möjligen kan det fungera i ett mindre garage i en liten bostadsrättsförening där alla känner alla, men i ett större parkeringsgarage där det är förhållandevis lätt att ta sig in medför det alltid en ökad risk för skadegörelse, anläggning av brand och dylikt.

Hur välstädat är garaget?

I ett parkeringsgarage där damm och skräp får ligga kvar och där bilägare kanske har låsta utrymmen där de förvarar både det ena och det andra, ökar brandrisken markant. När du väljer parkeringsgarage ska du alltid välja ett som har kontrakt med en städfirma som gör rent regelbundet och ser till att övergivet skräp städas undan. I ett garage som tillåter bilägarna att stänga in sina bilar bakom galler, utvecklas dessa utrymmen snabbt till någon sorts förråd där bilägarna förvarar däck och i förekommande fall till och med bensin. En livsfarlig miljö att ställa sin bil i.

Trånga garage under jord ökar riskerna

Det är framför allt i garage under jord som de största riskerna förekommer. Utrymmena är ofta trånga och om bilar kör in i varandra kan det orsaka gnistbildning. Det är också svårare att hålla garaget rent och det krävs regelbunden städning av en städfirma med professionell utrustning för att hålla det snyggt. Ett garage under jord blir också mer undangömt, vilket kan locka till sig biltjuvar och skadegörelse.

Men även parkeringshus ovan jord kan naturligtvis dras med dessa risker. Dock är dessa öppna typer av garage lite lättare åtkomliga vid till exempel en brand, samt känns överlag mer offentliga, vilket i viss mån avskräcker folk med mindre rent mjöl i påsen.

Välj ett lite dyrare garage

Det kan vara klokt att som bilägare välja ett lite dyrare garage att ställa sin bil i, om den extra kostnaden även medför fördelar som kameraövervakning, regelbunden och professionell garagestädning samt kanske till och med bemanning. De här fördelarna ökar stort chanserna att din bil får stå tryggt under dygnets alla timmar.

Comments are closed.