Så byter du räcke till trappan

En trappa utan räcke är självklart en otänkbarhet. Farligt rent utav. Ett trappräcke är till för att ge stöd och skydd åt den som går i en inomhustrappa. En viktig säkerhetsdetalj som är ett måste i alla byggnader med fler än en våning.

Dessutom har räcket alltid en framträdande plats och påverkar i hög grad trapphusets allmänna utseende.

Ett räcke ska skydda och stödja

Men i första hand är alltså räcket till för att skydda och stödja den som går upp eller ner i trappan, inte minst för de riktigt små och gamla, som har det gemensamt att de inte alltid är så stabila i gången, är ditt räcke av stor betydelse. För att det ska vara tryggt att använda en trappa så måste det vara stabilt utformat och helst tätt så att inte de allra minsta kan ta sig igenom räcket och trilla ner. Detta är mycket viktigt när det handlar om alla trappor och avsatser som är en halvmeter höga eller mer.

Fria trappor behöver stänger på båda sidorna

Bygger du trappan helt fritt från husets väggar så behöver du ledstänger på trappans bägge sidor. Boverket rekommenderar exempelvis att den del av räcket som når upp till 80 centimeter inte ska vara möjligt att klättra på. I så fall bör räcket vara 90 centimeter eller ännu högre. Finns det några vertikala öppningar, exempelvis avstånd mellan spjälor, får de inte vara större än 10 centimeter.

Horisontella öppningar längre ned på räcket, exempelvis mellan räckets nedre kant och trappstegen, bör inte vara större än 5 centimeter. Andra öppningar som löper horisontellt får inte vara mellan 11 och 23 centimeter, då finns risk att barn kan fastna med huvudet.

Trä det vanligaste materialet

Klassiska trappräcken är ofta tillverkade i trä, även om det också kan finnas variationer. I modernare trappor kan det finnas fler material, inte minst i olika variationer. Handledaren kan exempelvis vara i ett annat material än sidostyckena.

Stål i olika konstruktioner är en variant som är hållbar och snygg. Ett smidesräcke kan fungera inomhus, och även ett enkelt aluminiumräcke kan få en härlig effekt i ett modernt hus.

Ett alternativ är att använda täckta sidor istället för trappräcken. Dessa går då ända upp till taket och trappan byggs in helt och hållet. De täckta sidorna kan tillverkas av många material, vanliga varianter är glas och byggskivor. Täckta sidor minimerar risken att barn ska falla från trappan och skada sig.

Ledstänger kan man lösa på flera olika sätt, de kan byggas separat eller integreras med spjälräcket. Vilken variant som passar bäst beror på trappans utformning.

Läs mer om trapphuset under trappstädning!

Comments are closed.