En ren arbetsmiljö gör dig lycklig på jobbet

Vi människor har en naturlig instinkt att vilja ha det rent omkring oss, vilken vi delar med alla andra däggdjur. Smuts, damm och beläggningar skapar stress, förutom de rent fysiska aspekterna som allergier, astma och infektioner. Att dagligen vistas i en smutsig och eftersatt miljö påverkar oss både fysiskt och mentalt, får oss att tappa koncentrationen oftare och prestera sämre. Därför är ett ren arbetsplats ett mycket viktigt led i den allmänna arbetsmiljön.

”En god fysisk arbetsmiljö leder ofta även till en god psykosocial arbetsmiljö, den minskar stress och får de som arbetar på kontoret att känna stolthet över sin arbetsplats”

Hygien är en del av den fysiska arbetsmiljön, tillsammans med andra faktorer som buller, ventilation och kontorsmöbler. Hur dessa faktorer tas om hand är av stor betydelse för hur en arbetsgrupp trivs på jobbet, hur produktiva de blir och hur de samspelar med varandra. Därför leder en god fysisk arbetsmiljö ofta även till en god psykosocial arbetsmiljö, den minskar stress och får de som arbetar på kontoret att känna stolthet över sin arbetsplats. Enligt amerikansk forskning har det till och med visat sig att en smutsig arbetsmiljö kan verka nedsättande på den kognitiva förmågan.

Att känna stolthet över sin arbetsplats

Vi människor identifierar oss med de platser vi vistas regelbundet på, och för de flesta innefattar det både hemmet och arbetsplatsen. Många känner säkert igen sig i känslan av skam över att behöva visa upp en illa städad arbetsplats, till exempel vid ett kundbesök. Inte sällan leder hygien på arbetsplatsen även till konflikter mellan de anställda, där alla kanske har lite olika krav på vad som kan uppfattas som välstädat. Att en personalgrupp ska ansvara för städningen är därför ofta en dålig idé i längden även om det till en början kan verka lockande för till exempel sammanhållningen och moralen. Vill man ha en städning som motsvarar även de högst ställda kraven på hygien ska man därför hellre vända sig till en professionell städfirma.

Andra faktorer som påverkar arbetsmiljön

Tillsammans med den fysiska arbetsmiljön har även den psykosociala arbetsmiljön en stor del i hur vi trivs på jobbet. En viktig faktor här är våra arbetskamrater; att det råder en god grundstämning bland kollegerna som kännetecknas av respekt, framåtanda, glädje och en vilja att klara saker tillsammans. Andra viktiga områden är vår förmåga att påverka vår arbetssituation och att kunna utvecklas i yrket, samt hur varierande våra arbetsuppgifter är.

En ren arbetsmiljö är en del också av den psykosociala arbetsmiljön eftersom smuts och dålig hygien får oss att känna stress och kan även framkalla allergier. Vill man ha ett arbetsklimat där medarbetarna kan koncentrera sig och jobba effektivt är det alltså av stor vikt att arbetsplatsen är välstädad.

Regelbunden kontorsstädning

De flesta arbetsplatser har någon form av regelbunden städtjänst. En städfirma som kommer ett par eller tre gånger i veckan och rengör golv, toaletter, köksutrymmen etc. Det är en bra idé att lägga ut städningen på entreprenad eftersom man då vet att jobbet blir kontinuerligt och noggrant gjort. På Städhuset erbjuder vi städtjänster som anpassas efter kunden. Vi åtar oss städjobb på både små och stora kontor och kan städa ofta eller sällan, helt utifrån de behov som finns på er arbetsplats. Genom att anlita ett städföretag säkerställer ni att er arbetsmiljö blir ren och fräsch vilket ökar hälsan och välbefinnandet hos de anställda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + 17 =